E-booki
Filtrowanie i sprawdzanie poprawności danych

Mamy do przejrzenia listę danych dotyczącą sprzedaży, zawierającą kilkaset pozycji. Interesuje nas informacja, które produkty sprzedawały się najlepiej. Sortujemy listę według produktów i sumujemy kwoty sprzedaży pierwszego produktu, potem drugiego, trzeciego… Jak wiele czasu to zajmie? Zamiast sumować oddzielnie kilkaset pozycji, można skorzystać z autofiltra. Dzięki niemu kilkoma kliknięciami myszy ukryjemy wszystkie niepotrzebne dane i pozostawimy tylko te potrzebne. Jeśli dodatkowo z arkusza korzysta kilka osób, które mogą wprowadzać do niego dane, można go zabezpieczyć przed wprowadzaniem błędnych wartości. Pomoże w tym sprawdzanie poprawności danych.

Filtrowanie i sprawdzanie poprawności danych

Mamy do przejrzenia listę danych dotyczącą sprzedaży, zawierającą kilkaset pozycji. Interesuje nas informacja, które produkty sprzedawały się najlepiej. Sortujemy listę według produktów i sumujemy kwoty sprzedaży pierwszego produktu, potem drugiego, trzeciego… Jak wiele czasu to zajmie? Zamiast sumować oddzielnie kilkaset pozycji, można skorzystać z autofiltra. Dzięki niemu kilkoma kliknięciami myszy ukryjemy wszystkie niepotrzebne dane i pozostawimy tylko te potrzebne. Jeśli dodatkowo z arkusza korzysta kilka osób, które mogą wprowadzać do niego dane, można go zabezpieczyć przed wprowadzaniem błędnych wartości. Pomoże w tym sprawdzanie poprawności danych.

Podaj swój adres e-mail aby pobrać dokument:

wiper-pixel