Jak przygotować mapę z danymi w Excelu?

Triki
Początkujący
Porządkowanie danych
0:00czas trwania

Jak stworzyć mapę np. Polski czy Europy, przedstawiającą dane statystyczne z danego obszaru? Otóż, możliwości takie dają w Excelu mapy typu kartogram. Zapoznanie się z ich możliwościami pozwala na swobodną pracę na danych odwołujących się do lokalizacji geograficznych. Dzięki nim można przygotować efektowne wizualizacji - które w łatwy sposób można wykorzystywać w innych dokumentach, prezentacjach i publikacjach.

Opublikowane: 8 lipca 2020
Wykonaj zadanie samodzielnie
Dostępne po opłaceniu
Pobierz szablon do dalszej pracy
Dostępne po opłaceniu

Zobacz krok po kroku jak wykonać lekcję

Z lekcji dowiesz się:

 • Do czego służą mapy typu kartogram?

 • Jak przygotować mapę np. Europy z danymi statystycznymi?

 • Przy jakich operacjach używać wizualizacji z mapami?

Wykonaj zadanie samodzielnie
Dostępne po opłaceniu
Pobierz szablon do dalszej pracy
Dostępne po opłaceniu

Z lekcji dowiesz się:

 • Do czego służą mapy typu kartogram?

 • Jak przygotować mapę np. Europy z danymi statystycznymi?

 • Przy jakich operacjach używać wizualizacji z mapami?

Jako przykład zostaną użyte dane odnośnie zgłoszeń do konkursu innowacyjnych projektów organizowanego przez jeden z polskich funduszy Venture Capital.

Budowa wykresu

Otwieramy plik z danymi wejściowymi przypisany do lekcji. Dane, na których będziemy pracować znajdują się w arkuszu „Zgłoszenia w podziale na kraje”. Są to dane o ilości i rozkładzie zgłoszeń z poszczególnych państw.

Uwaga!

Ważne, aby dane miały odpowiedni format – wykresy map wymagają danych geograficznych, takich jak kraj/region, region administracyjny (np. województwo, powiat) lub kod pocztowy.

Kolumna z danymi powinna mieć taki podpis, aby Excel mógł poprawnie zidentyfikować dane.

W celu budowy wykresu wystarczy, że ustawimy kursor w obrębie danych, które chcemy zobrazować (rys. 1).

Rys. 1 Zbiór danych wyjściowych z podziałem na kraje

Możemy też zaznaczyć jedynie wybrany obszar danych, jeżeli np. chcemy pokazać jedynie dane częściowe (rys. 2).

Rys. 2 Zaznaczenie krajów, które chcemy pokazać na mapie

Klikamy w menu „Wstaw”. Następnie otwieramy submenu „Wykres”, gdzie klikamy w pozycję „Mapa wypełniona”(rys. 3).

Rys. 3 Menu Wstaw > Wykres > Mapa wypełniona

Możemy również otworzyć pasek „Wstaw”, a następnie kliknąć w przycisk „Mapy” i wybrać ikonę „Kartogram” (rys. 4).

Rys. 4 Inny sposób wejścia do map

Pokazuje się wykres kartograficzny wizualizujący dane(rys. 5).

Rys. 5 Wykres kartograficzny wizualizujący dane

W pasku narzędzi widzimy menu „Projektowanie wykresu” oraz „Formatowanie”, gdzie zawarte są kluczowe dla nas funkcjonalności.

Projektowanie wykresu

Zajmijmy się Projektowaniem wykresu.

Nasz wykres można przesuwać i powiększać.

Otwierając menu „Dodaj element wykresu” mamy możliwość dodania elementu wykresu, takiego jak Tytuł, Etykiety danych, Legenda.

Etykiety danych

Dodajmy zatem informację o ilości zgłoszeń.

Wybieramy Menu Wstaw > Projektowanie wykresu > Dodaj element wykresu > Etykiety danych i zaznaczamy „Pokaż” (rys. 6).

Na mapie pokazały się liczby zgłoszeń ze wszystkich krajów wpisane w granice poszczególnych państw.

Rys. 6 Liczby zgłoszeń ze wszystkich krajów wpisane w granice

Nie należy mylić Etykiet danych z Etykietami mapy. Te ostatnie dotyczą nazw obszarów geograficznych/administracyjnych, w naszym przypadku będą to nazwy państw, co zostanie pokazane później.

Tytuł wykresu

Oczywiście możemy też zmieniać elementy wykresu klikając bezpośrednio w dany element. Zmieńmy więc tytuł wykresu na „Pochodzenie zgłoszeń” (rys. 7).

Kliknijmy zatem lewym przyciskiem myszy na polu „Tytuł wykresu” i wpiszmy „Pochodzenie zgłoszeń”.

Rys. 7 Zmiana tytułu wykresu

Style wykresu

W menu „Projektowanie wykresu” możemy wybrać kilka stylów wykresu (rys. 8).

Rys. 8 Zmiana stylów wykresu

Przywróćmy domyślny styl, gdyż w naszym przypadku wydawał się najbardziej czytelny. Dodatkowo musimy przywrócić etykiety danych, które domyślnie nie są wyświetlane przy poszczególnych stylach wykresów.

Wstaw > Projektowanie wykresu > Dodaj element wykresu > Etykiety danych i zaznaczamy „Pokaż”.

Formatowanie wykresu

Kolor serii danych

Możemy też zmienić kolor serii tak, aby dane były bardziej widoczne. W tym celu klikamy na obszar z danymi na wykresie, po otwarciu menu wybieramy „Formatuj serie danych”. Z prawej strony ekranu pojawia nam się okno „Formatowanie serii danych”, gdzie przechodzimy do sekcji „Kolor serii” i ustalamy minimum i maksimum gradientu kolorów dla naszej wizualizacji danych (rys. 9).

Rys. 9 Minimum i maksimum gradientu kolorów

Legenda

Dodatkowo zmieńmy kolor czcionki legendy.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na legendzie powoduje otwarcie menu w którym możemy wybrać pozycję „Formatuj legendę” i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy otwiera nam się menu boczne „Formatowanie legendy”, gdzie wybieramy „Opcje tekstu > Wypełnienie tekstu” i w pozycji „Kolor” możemy wybrać kolor czcionki menu (rys. 10).

Rys. 10 Kolor czcionki menu

Obszar mapy

Zobaczmy teraz możliwości modelowania obszaru mapy.

Ponieważ zgłoszenia pochodzą z krajów europejskich, dlatego też obszar wykresu został automatycznie dopasowany do tego obszaru.

Możemy zmienić obszar mapy ręcznie.

W tym celu ponownie klikamy na obszar z danymi na wykresie (tutaj: państwach), po otwarciu menu wybieramy ponownie „Formatuj serie danych”. Z prawej strony ekranu pojawia nam się okno „Formatowanie serii danych”. Przechodzimy do sekcji „Kartogram”, gdzie otwieramy menu „Obszar mapy”. Możemy tu wybrać np. wyświetlanie tylko tych obszarów, do których są przypisane dane albo wizualizację naszych danych na mapie całego świata(rys. 11).

Rys. 11 Wybieramy obszar na jakim będą wizualizowane dane

Etykiety mapy

Widzimy też możliwość wyświetlenia etykiet mapy, o których wspominaliśmy wcześniej. Wybranie tej opcji skutkuje w naszym przypadku wyświetleniem nazw obszarów geograficznych do których odnoszą się nasze dane (tutaj nazw państw).

Jak widać nazwy państw są importowane z zewnętrznego serwisu w wersji zgodnej z danym językiem narodowym(rys. 12).

Rys. 12 Nazwy państw są importowane z zewnętrznego serwisu

Wykorzystanie innego formatu danych

Zobaczmy co się stanie, jak wykorzystamy dane odnośnie miast z jakich pochodzą zgłoszenia polskich zespołów.

Przejdźmy zatem do drugiego skoroszytu naszego arkusza „Polska – rozkład zgłoszeń”.

Po zaznaczeniu danych związanych z miastami z których pochodziły zgłoszenia z Polski, dokonujemy znowu wyboru przycisku „Mapy”, a następnie wyborze „Kartogramu”.

Nazwy miast nie spełniają kryterium geograficznego (kraj/region, region administracyjny lub kod pocztowy), więc takich danych Excel nie jest w stanie zwizualizować.

Pojawia się puste pole wykresu z informacją odnośnie akceptowanego formatu danych (rys. 13).

Rys. 13 Brak akceptowanego formatu danych

Zapisywanie wykresu jako obraz

Powróćmy zatem do naszego wykresu.

Usuńmy etykiety mapy i umieśćmy wykres w osobnym arkuszu naszego skoroszytu. W celu wykonania tej ostatniej operacji kliknijmy prawym przyciskiem myszy na obszarze wykresu i po otwarciu menu wybierzmy „Przenieś wykres” (rys. 14) i wskażmy miejsce docelowe dla naszego wykresu, jako osobny arkusz w naszym skoroszycie.

Rys. 14 Wybór miejsca docelowego dla wykresu

Dzięki temu uzyskaliśmy mapę z rozkładem danych.

W celu zapisania naszej mapy jako obraz wystarczy kliknąć w obszar wykresu prawym przyciskiem myszy i w menu, które nam się pojawi wybrać opcję „Zapisz jako obraz” (rys. 15).

Rys. 15 Zapis mapy na dysku

Tutaj możemy wybrać pożądany format pliku, jego nazwę i lokalizację.

Wybierzmy format JPEG i zapiszmy na dysku naszego komputera.

Taką grafikę (rys. 16) możemy w łatwy sposób wykorzystywać w innych dokumentach, raportach, prezentacjach i publikacjach.

Rys. 16 Grafikę można wykorzystywać w innych dokumentach, raportach, prezentacjach i publikacjach

Niewątpliwie zwiększy ona atrakcyjność i przejrzystość naszego dokumentu dla odbiorcy.

Tomasz Kołoszczyk

Wykonaj zadanie samodzielnie
Dostępne po opłaceniu
Pobierz gotowy arkusz z lekcji
Dostępne po opłaceniu
Kolejne kroki dostępne dla użytkowników którzy wykupili pełny dostęp

Jeszcze się wahasz?

Zobacz, co zyskasz, mając pełny dostęp:

 • Dostęp do wszystkich lekcji video
 • Materiały do ćwiczeń
 • Dodatkowe artykuły z trikami
 • Formularze gotowe od razu do użycia
 • E-booki pogłębiające Twoją wiedzę
 • Certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności
Sprawdź co oferuje serwis Sprytny Excel »

Masz już konto w serwisie?

Zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
- Twój pierwszy krok do lepszych wyników
Oglądaj pełne lekcje i wiedz więcej!
Masz już konto w serwisie?
Zaloguj się »

wiper-pixel