Strona główna Triki, Początkujący, Wykresy

Jak tworzyć miniwykresy w komórkach Excela?

Triki
Początkujący
Wykresy
0:00czas trwania

Excel umożliwia pokazywanie danych z danego wiersza w formie małych wykresów. Wygląda to jak graficzne podsumowanie zebranych informacji. Tworzenie takich wykresów, wbrew pozorom, jest bardzo łatwym zadaniem. Miniwykresy, które mieszczą się w jednej komórce, doskonale ilustrują trendy danych (sprzedaż rośnie czy maleje). Sprawdź, jak przejrzyście zilustrować każde zestawienie.

Opublikowane: 3 czerwca 2020
Lekcję prowadzi: Adam Kopeć
Wykonaj zadanie samodzielnie
Dostępne po opłaceniu
Pobierz szablon do dalszej pracy
Dostępne po opłaceniu

Zobacz krok po kroku jak wykonać lekcję

Z lekcji dowiesz się:

 • Jak tworzyć miniwykresy ukazujące trendy danych?

 • Jak wybierać charakterystyczne punkty?

 • W jakich sytuacjach sprawdzą się komórkowe miniwykresy?

Wykonaj zadanie samodzielnie
Dostępne po opłaceniu
Pobierz szablon do dalszej pracy
Dostępne po opłaceniu

Z lekcji dowiesz się:

 • Jak tworzyć miniwykresy ukazujące trendy danych?

 • Jak wybierać charakterystyczne punkty?

 • W jakich sytuacjach sprawdzą się komórkowe miniwykresy?

Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rys. 1.

(Rys. 1) Przykładowe dane

Jest to bardzo proste zadanie, mianowicie wystarczy w Excelu zaznaczyć komórkę, w której chcemy wstawić wykres, następnie z karty Wstawianie wybrać jeden z wykresów przebiegu w czasie. Załóżmy, że wybierzemy polecenie wykres Liniowy (rys. 2).

(Rys. 2) Polecenie wykres Liniowy z karty Wstawianie

Otworzy się okienko Tworzenia wykresów przebiegu w czasie, gdzie w polu Zakres danych zaznaczamy zakres, który nas interesuje. W tym przykładzie będzie to zakres B2:H2. Pole Zakres lokalizacji wypełni się automatycznie adresem komórki, którą zaznaczyliśmy jako miejsce wstawienia wykresu. Tak przygotowane parametry Tworzenia wykresów przebiegu w czasie zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. 3).

(Rys. 3) Okno Tworzenia wykresów przebiegu w czasie

Otrzymamy wykres przebiegu w czasie w zaznaczonej komórce pokazany na rys. 4.

(Rys. 4) Liniowy wykres przebiegu w czasie dla zaznaczonej komórki

Tak otrzymany wykres można w łatwy sposób skopiować na inne komórki. Wystarczy, że przeciągniemy wykres na komórki poniżej. Otrzymamy wykresy dla każdego wiersza przedstawione na rys. 5.

(Rys. 5) Skopiowane wykresy na pozostałe wiersze danych

Taki wykres trendu możemy dowolnie zmieniać (edytować). W karcie Wykres przebiegu w czasie możemy zmienić typ wykresu na np. Kolumnowy. Otrzymamy wtedy wykresy przedstawione na rys. 6.

(Rys. 6) Kolumnowe wykresy przebiegu w czasie

Ponadto w grupie poleceń Pokazywanie w karcie Wykres przebiegu w czasie, możemy wybierać charakterystyczne punkty, jakie powinny znaleźć się na wykresach (np. Punkt najniższej lub najwyższej wartości) – rys. 7.

(Rys. 7) Polecenia z grupy Pokazywanie

Ponadto ważne jest, aby te punkty dopasować kolorystycznie do wykresu, czyli tak ustawić kolory, żeby punkt najwyższej wartości miał inny kolor niż punkt najniższej wartości. Możemy to zrobić po rozwinięciu polecenia Kolor znaczników (punkt 2 na rys. 8) z karty Wykres przebiegu w czasie (punkt 1). Następnie rozwijamy kolejno polecenia Punkt najwyższej wartości (punkt 3) i Punkt najniższej wartości, potem ustawiamy odpowiednie kolory (punkt 4).

(Rys. 8) Zmiana kolorystyki znaczników na wykresach

Otrzymamy wykresy przedstawione na rys. 9. Warto zwrócić uwagę, że punkty najniższej wartości przy kolumnowym typie wykresu są bardzo słabo widoczne.

(Rys. 9) Punkty najwyższej (zielone) i najniższej (czerwone) wartości na wykresach kolumnowych

Aby charakterystyczne punkty były lepiej widoczne zmienimy typ wykresów na liniowy. Możemy to zrobić w karcie Wykresy przebiegu w czasie, wybierając polecenie Liniowy (rys. 10).

(Rys. 10) Zmiana typu wykresu na Liniowy

Otrzymamy wykresy liniowe przedstawione na rys. 11. Możemy tam zauważyć, że w dwóch przypadkach mamy po dwa punkty najniższej wartości widoczne na wykresach.

(Rys. 11) Wykresy liniowe z zaznaczonymi charakterystycznymi punktami

Ciekawą możliwość oferuje Excel przy wykresach przebiegu w czasie, mianowicie wykres zysku i straty. Zaznaczamy komórkę w wierszu Porównanie i wybieramy polecenie Zysk/ strata z karty Wstawianie (rys. 12).

(Rys. 12) Polecenie Zysk/ strata (typ wykresu przebiegu w czasie)

Otworzy się okienko Tworzenia wykresów przebiegu w czasie, gdzie w polu Zakres danych zaznaczamy dane z wiersza Porównanie, natomiast pole Zakres lokalizacji uzupełni się automatycznie (rys. 12).

(Rys. 13) Okno tworzenia wykresów przebiegu w czasie

Otrzymamy wykres w komórce I8 przedstawiony na rys. 14.

(Rys. 14) Wykres zysku/ straty

Wykres ten pokazuje, kiedy firma osiągnęła zysk lub poniosła stratę. Strata (wartość ujemna) pokazana jest słupkiem w dół (kolor czerwony), a zysk (wartość dodatnia) pokazana jest słupkiem w górę (kolor niebieski). Z kolei kiedy nie mamy żadnej wartości, tak jak w przypadku wartości początkowej równej 0, na wykresie zostaje puste miejsce.

Istotne jest, że wielkość tych wykresów zależy od wielkości komórek, czyli jeśli zwiększymy szerokość i wysokość komórek otrzymamy powiększone wykresy (rys. 15).

(Rys. 15) Wykresy po zmianie wielkości komórek

Nie zawsze zmiana wielkości komórek jest korzystna, ponieważ wykresy mogą być mniej czytelne. W Excelu jest pewna alternatywa. Zaznaczamy kilka komórek (obszar 3x3), następnie zmodyfikujemy je za pomocą polecenia Scal i wyśrodkuj z karty Narzędzia główne (rys. 16).

(Rys. 16) Polecenie Scal i wyśrodkuj

Po scaleniu kilku komórek, Excel potraktuje ten obszar jako jedną komórkę. Z tego względu Excel pozwoli wstawić w taką komórkę wykres przebiegu w czasie. Po zaznaczeniu scalonego obszaru (komórki) wybieramy polecenie Kolumnowy z karty Wstawianie (rys. 17).

(Rys. 17) Wstawianie kolumnowego wykresu przebiegu w czasie

Otworzy się okienko Tworzenia wykresów przebiegu w czasie, gdzie w polu Zakres danych zaznaczamy wiersz, który chcemy zobrazować wykresem. Pole Zakres lokalizacji wypełni się automatycznie. Tak przygotowane dane zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. 18).

(Rys. 18) Okno Tworzenia wykresów przebiegu w czasie

Otrzymamy powiększony wykres przedstawiony na rys. 19.

(Rys. 19) Kolumnowy wykres przebiegu w czasie w scalonej komórce

Wizualizowanie danych przy pomocy miniwykresu może być przydatne przy tworzeniu dashboardów, pokazywaniu linii trendu, wszędzie tam, gdzie musimy wizualnie zobrazować nasze dane.

Adam Kopeć

Wykonaj zadanie samodzielnie
Dostępne po opłaceniu
Pobierz gotowy arkusz z lekcji
Dostępne po opłaceniu
Kolejne kroki dostępne dla użytkowników którzy wykupili pełny dostęp

Jeszcze się wahasz?

Zobacz, co zyskasz, mając pełny dostęp:

 • Dostęp do wszystkich lekcji video
 • Materiały do ćwiczeń
 • Dodatkowe artykuły z trikami
 • Formularze gotowe od razu do użycia
 • E-booki pogłębiające Twoją wiedzę
 • Certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności
Sprawdź co oferuje serwis Sprytny Excel »

Masz już konto w serwisie?

Zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
- Twój pierwszy krok do lepszych wyników
Oglądaj pełne lekcje i wiedz więcej!
Masz już konto w serwisie?
Zaloguj się »

wiper-pixel