Jak przygotować trójwymiarową mapę w Excelu?

Dodatki do Excela
Średniozaawansowany
Wykresy
0:00czas trwania

Dzięki tej lekcji nauczysz się możliwości jakie stwarzają w programie Excel mapy typu 3-W, znane także jako mapy 3D albo Power Map. Zdobyta wiedza pozwoli na swobodną pracę na danych odwołujących się do szerokiego spektrum danych geograficznych, przygotowania efektownych trójwymiarowych wizualizacji z rozkładem danych, które dotychczas wymagały zaangażowania profesjonalnych grafików. Pokażemy również, jak możemy wykorzystywać takie wizualizacje w innych dokumentach, prezentacjach i publikacjach. Zrób trójwymiarową mapę w Excelu!

Opublikowane: 29 września 2020
Wykonaj zadanie samodzielnie
Dostępne po opłaceniu
Pobierz szablon do dalszej pracy
Dostępne po opłaceniu

Zobacz krok po kroku jak wykonać lekcję

 Z lekcji dowiesz się:

 • Jak przygotować trójwymiarową wizualizację i zapisać jako klip?

 • Co to są mapy typu 3-W (3D, Power Map)?

 • Do czego można wykorzystać taką animację?

Wykonaj zadanie samodzielnie
Dostępne po opłaceniu
Pobierz szablon do dalszej pracy
Dostępne po opłaceniu

Z lekcji dowiesz się:

 • Jak przygotować trójwymiarową wizualizację i zapisać jako klip?

 • Co to są mapy typu 3-W (3D, Power Map)?

 • Do czego można wykorzystać taką animację?

Uwaga:

W tym konkretnym przypadku wykorzystuję program Excel w ramach usługi Microsoft 365 dla systemu Windows. Generalnie narzędzie to jest dostępne w każdym Excelu począwszy od wersji 2013. Aby działało poprawnie, komputer musi mieć dostęp do Internetu.

Excel dla systemu MacOS niestety wciąż nie oferuje tej funkcjonalności.

Włączanie dodatku Power Map

Jeżeli posiadasz Excel dla Windows przynajmniej w wersji 2013 albo usługę Microsoft 365, a nie widzisz na pasku narzędzi ikony wykresów 3D, wówczas musisz wejść w menu „Plik” i wybrać „Opcje” (Rys. 1)

Rys. 1. Włączanie dodatku Power Map

Następnie wybrać „Dodatki” Rys. 2.

Rys. 2. Zaznaczamy „Dodatki”

Wejdź w pole „Zarządzaj” i wybierz „Dodatki COM” (Rys. 3).

Rys. 3. Wybieramy „Dodatki COM”

Plik > Opcje > Dodatki > Zarządzaj: Dodatki COM.

Klikamy „Przejdź” i zaznaczamy „Microsoft Power Map for Excel” (Rys. 4).

Rys. 4. Wybieramy „Microsoft Power Map for Excel”

Format danych

Podobnie jak w przypadku wykresów kartograficznych, wykresy map 3-W wymagają, aby dane miały odpowiedni format danych geograficznych, takich jak kraj/region, region administracyjny (np. województwo, powiat), kod pocztowy, ale dodatkowo mogą to być współrzędne geograficzne, miasto albo adres (ulica, numer).

Nie muszą to być dane zagregowane. Mogą mieć postać zwykłej listy z danymi np. takimi wykorzystywanymi do budowy tabeli przestawnej.

Excel sam dokona agregacji danych, pogrupuje je według kategorii i spróbuje zidentyfikować dane lokalizacyjne.

Plik z danymi

Otwieramy nasz plik z danymi wejściowymi przypisany do lekcji. Dane, na których będziemy pracować znajdują się w arkuszu „Zgłoszenia” (Rys. 5).

Jako przykład zostaną użyte dane odnośnie zgłoszeń do programu akceleracyjnego dla start-upów.

Nasza tabela zawiera dane w formacie: nazwa start-upu, kategoria rozwiązania oraz miasto i region, z którego pochodzi start-up.

Rys. 5. Dane wyjściowe

Budowa wykresu

W celu budowy wykresu wystarczy, że ustawimy kursor w obrębie danych, które chcemy zobrazować.

Klikamy w menu „Wstawianie”, a następnie klikamy w przycisk „Mapa 3-W”. W nowym oknie uruchamia się dodatek Mapy 3-W z wizualizacją naszych danych(Rys. 6).

Rys. 6. Wizualizacja danych na mapie

Równolegle w skoroszycie z danymi pojawia się informacja o tym, że zawiera on dostępny przewodnik dodatku Mapy 3-W(Rys. 7).

Rys. 7.Przewodnik dodatku Mapy 3-W

Wracamy do wykresu.

Widzimy, że powstała jakaś automatyczna wizualizacja danych.

Aby zrozumieć co zostało wyświetlone musimy spojrzeć na okno z prawej strony ekranu zwane oknem warstwy (Rys. 8).

Rys. 8. Okno warstwy

Widzimy menu Warstwa 1 > Dane.

Tu w polu Lokalizacja możemy sprawdzić jakie dane Excel zidentyfikował jako lokalizacyjne i jak dokonał ich mapowania. W lewej kolumnie widzimy nazwy pól/kolumn z naszego arkusza „Zgłoszenia”, zaś w prawej ich interpretację jako kategorię (Rys. 9).

Rys. 9. Interpretacja danych

W tym przypadku dane zostały zinterpretowane poprawnie: pole „Województwo” jako województwo, a pole „Miasto” jako miejscowość.

Możemy zmienić kategorię ręcznie wybierając inne pole z otwieralnego menu (Rys. 10).

Możemy też dodawać pola ręcznie według uznania, czy to przez przycisk „Dodaj pole”, bądź też przeciągając pola z okna „Lista pól”.

Rys. 10. Ręczna zmiana kategorii

Dane zostały pokazane w podziale na miejscowości/miasta.

Możemy ręcznie zmienić ten podział na rozkład względem województw. Słupki będą przypisane do ich stolic (w przypadku wykresu słupkowego).

Dodajmy wysokość do naszych słupków. Jeżeli w menu Wysokość dodamy pole „Start-up”, to Excel zliczy liczbę start-upów z poszczególnych lokalizacji (Rys. 11).

Rys. 11. Wykresy słupkowe z dodaną wysokością

Wykres możemy przybliżać, oddalać, przesuwać, ustawiać pod różnymi kątami.

Mapy 3-W pozwalają na dodanie podziału danych na kategorie. Przypiszmy zatem wartości z naszej kolumny „Kategoria” jako kategorię danych. Skumulowane kolumny zyskały dodatkowo podział na kategorie/branże z jakich pochodzą start-upy (Rys. 12).

Rys. 12. Dodany podział na kategorie/branże

Dodatkowo kategorie te zostały opisane w legendzie. Klikając lewym przyciskiem myszy możemy zmienić wymiary i położenie (Rys. 13).

Rys. 13. Zmiana wymiarów i położenia

Dodatkowo, zmieńmy podpis legendy na „Branże”. W tym celu klikamy w okienku warstwy na znak ołówka/długopisu przy nazwie warstwy (Rys. 14) i wpisujemy nową nazwę.

Rys. 14. Zmiana podpisu legendy na „Branże”.

Zmiana wizualizacji wykresu

Mamy jeszcze możliwość wyboru czterech innych wizualizacji wykresu. W okienku wykresu w polu Dane widzimy ikonki pozwalające nam na taką zmianę (Rys. 15).

Rys. 15. Zmiana innych danych wykresu

Sprawdźmy pozostałe typy.

Wybierzmy drugi typ - wykres kolumnowy grupowany (Rys. 16).

Rys. 16. Wykres kolumnowy grupowany

Zobaczmy trzeci typ - wykres bąbelkowy (Rys. 17).

Rys. 17. Wykres bąbelkowy

Czwarty dostępny typ to wykres konturowy (Rys. 18).

Rys. 18. Wykres konturowy

W przypadku wykresu konturowego nie mamy możliwości zachowania pola „kategoria”. Zatem powrót do poprzednich wizualizacji wymaga ponownego dodania tego pola.

Piąty z dostępnych typów wizualizacji wykresu, to wykres typu Region (Rys. 19)

Jak widać, wizualizacja Region to nic innego jak wykres kartograficzny.

Rys. 19. Wykres Konturowy

Powróćmy do wykresu bąbelkowego (Rys. 20). Widzimy, że dane są zagregowane dla każdego województwa i umiejscowione na mapie w miejscu jego stolicy.

Rys. 20. Wykres bąbelkowy z zagregowanymi danymi dla każdego województwa

Przejdźmy do skumulowanego wykresu kolumnowego.

Możemy włączyć etykiety mapy, aby zobaczyć dokładną mapę z nazwami miast (Rys. 21)

Rys. 21. Włączenie etykiety mapy z nazwami miast

Generalnie polecam krótką zabawę tym narzędziem, aby poczuć jego możliwości.

Zapisywanie mapy jako plik graficzny

Jeżeli chcemy zapisać naszą wizualizację jako plik graficzny, który będziemy później wykorzystywać w innych wykresach, to klikamy „Przechwyć ekran”. Powoduje to skopiowanie grafiki do schowka (Rys. 22).

Rys. 22. Kliknięcie w „Przechwyć ekran” powoduje skopiowanie grafiki do schowka

Proszę bardzo i możemy wkleić taką grafikę np. do Worda (Rys. 23).

Rys. 23. Wklejenie grafiki do Worda

Wykresy mapowe zdecydowanie bardziej przyciągają wzrok niż wykresy typu kartogram. Wprowadzenie ich do raportów bądź prezentacji dodaje takim dokumentom profesjonalizmu.

Zapisywanie animacji jako plik na dysku

Możemy też przygotować efektowną animację i zapisać ją w postaci klipu na dysku. Zróbmy taki pokaz danych, gdzie zaczniemy od danych całościowych, a następnie przechodzimy do poszczególnych województw.

Wracamy do naszego przewodnika (Rys. 24).

Rys. 23. Przygotowanie do stworzenia klipu

Aby ograniczyć dane do poszczególnych województw musimy dodać do Przewodnika osobne sceny z włączonym filtrem dla poszczególnych województw.

Klikamy zatem w ikonę „Nowa scena”, po czym standardowo pokazuje się nowa scena będąca kopią poprzedniej.

W oknie warstwy w polu „Filtry” klikamy „Dodaj filtr” i z otwartego menu wybieramy „Województwo” (Rys. 24).

Rys. 24. Wybór filtra „Województwo”

Pokazuje się lista, na której możemy zaznaczyć wybrane województwo (Rys. 25).

Rys. 25. Filtr województw

Wybieramy „Mazowieckie”, po czym ukazuje się scena z zagregowanymi danymi tylko dla województwa mazowieckiego (Rys. 26).

Rys. 26. Dane z jednego województwa

Zróbmy analogiczne sceny dla Pomorskiego, Małopolskiego i Śląskiego.

Mamy Przewodnik składający się z 5 scen (Rys. 27).

Rys. 27. Przewodnik dla scen z 5 województw

Lista scen jest wyświetlona z lewej strony ekranu. Klikając w prawy dolny róg sceny w znak koła zębatego otwiera się menu „Opcje sceny”.

Można tam ustawić czas trwania sceny (domyślnie 10 s, ustawmy na 3 s), Nazwa sceny (wpiszmy nazwę województwa) oraz typ efektu (wybierzmy wypchnięcie).

Rys. 28. Dobór czasu trwania oraz efektu sceny

Po powtórzeniu tej procedury dla naszych województw, kliknijmy „Utwórz klip wideo”.

Pokazuje się menu, gdzie wybieramy jakość nagrania. Na potrzeby prezentacji wybieramy najniższą (Rys. 29), aby nie czekać kilku minut na zapisanie klipu w wysokiej jakości.

Rys. 29. Wybór jakości filmu

Po stworzeniu klipu (Rys. 30), zostajemy poproszeni o wybranie katalogu docelowego i nazwy pliku (Rys. 31)

Rys. 30. Zapisywanie pliku na dysku

Jak możemy zauważyć, typ pliku to mp4, czy bardzo uniwersalny format.

Rys. 31. Film zapisywany jest w pliku mp4

Teraz można obejrzeć filmik stworzony z wybranych wcześniej scen.

Niewątpliwie takimi animacjami można ożywić niejedną prezentację.

Należy pamiętać, że na chwilę obecną narzędzie Power Map działa jedynie w środowisku Windows.

Natomiast zapisane grafiki czy animacje mogą być wykorzystywane w każdym środowisku.

Mam nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli Wam przenieść Wasze dokumenty, prezentacje i raporty na wyższy poziom. Szczególnie, że narzędzie Mapy 3-W ma duże możliwości, a przy tym jest intuicyjne i stosunkowo łatwo można się w nie wdrożyć.

Tomasz Kołoszczyk

Wykonaj zadanie samodzielnie
Dostępne po opłaceniu
Pobierz gotowy arkusz z lekcji
Dostępne po opłaceniu
Kolejne kroki dostępne dla użytkowników którzy wykupili pełny dostęp

Jeszcze się wahasz?

Zobacz, co zyskasz, mając pełny dostęp:

 • Dostęp do wszystkich lekcji video
 • Materiały do ćwiczeń
 • Dodatkowe artykuły z trikami
 • Formularze gotowe od razu do użycia
 • E-booki pogłębiające Twoją wiedzę
 • Certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności
Sprawdź co oferuje serwis Sprytny Excel »

Masz już konto w serwisie?

Zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
- Twój pierwszy krok do lepszych wyników
Oglądaj pełne lekcje i wiedz więcej!
Masz już konto w serwisie?
Zaloguj się »

wiper-pixel